Redaktor naczelny – Andrzej Siciński
Autor – Jacek Korohoda
Dziennikarz – Maciej Kaczmarek
Dziennikarz – Andrzej Twarowski

Opolska 114, 31-323 Kraków, Poland
+48124467190
[email protected]