Bez kategorii

Przyszłość Onkologii: WHO Przewiduje 77% Wzrost Nowych Przypadków Raka do 2050 Roku

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), liczba nowych przypadków raka wzrośnie do ponad 35 milionów w 2050 roku, co stanowi 77% wzrost w porównaniu do danych z 2022 roku. Alarmujące prognozy zostały opublikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) działającą przy WHO.

Zgodnie z raportem, kluczowe czynniki przyczyniające się do tego wzrostu to konsumpcja tytoniu i alkoholu, otyłość oraz zanieczyszczenie powietrza. „Przewiduje się, że w 2050 roku pojawi się ponad 35 milionów nowych przypadków raka”, mówi oświadczenie, co stanowi 77-procentowy wzrost w porównaniu do około 20 milionów przypadków zdiagnozowanych w 2022 roku.

Rozwinięte kraje mają odnotować największy wzrost liczby przypadków, z dodatkowymi 4,8 miliona nowych przypadków przewidywanych w 2050 roku w porównaniu do szacunków z 2022 roku. Jednak pod względem procentowym, kraje o niskim Indeksie Rozwoju Ludzkiego (HDI) używanym przez ONZ zanotują największy wzrost – aż o 142 procent. Kraje o średnim HDI mają zanotować 99-procentowy wzrost.

„Podobnie, śmiertelność z powodu raka w tych krajach ma prawie podwoić się do 2050 roku”, mówi WHO. Freddie Bray, szef działu nadzoru nad rakiem w IARC, powiedział: „Wpływ tego wzrostu nie będzie odczuwany równomiernie w krajach o różnych poziomach HDI. Ci, którzy mają najmniej zasobów do zarządzania swoim obciążeniem rakiem, poniosą ciężar globalnego obciążenia rakiem.”

FAQ

1. Co to jest WHO?
WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, to agencja ONZ odpowiedzialna za międzynarodowe zdrowie publiczne.

2. Co to jest IARC?
IARC, czyli Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, to specjalistyczna agencja WHO, która prowadzi badania nad epidemiologią i profilaktyką raka.

3. Co to jest HDI?
HDI, czyli Indeks Rozwoju Ludzkiego, to statystyczny wskaźnik używany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do mierzenia i porównywania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów.

Wyjaśnienie terminów

Rak – grupa chorób, które charakteryzują się niekontrolowanym wzrostem i podziałem komórek. Może rozprzestrzeniać się na inne części ciała przez układ krwionośny i limfatyczny.

Otyłość – stan, w którym nadmiar tkanki tłuszczowej w ciele zagraża zdrowiu. Jest to główny czynnik ryzyka dla wielu chorób przewlekłych, w tym raka, chorób serca i cukrzycy.

Zanieczyszczenie powietrza – wprowadzenie do atmosfery substancji lub cząstek, które są szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Jest to jeden z głównych czynników ryzyka dla wielu chorób, w tym raka płuc.

Comment here