Bez kategorii

Pierwszy przypadek transmisji choroby Alzheimera między ludźmi

Naukowcy odkryli pierwsze dowody na możliwość przenoszenia choroby Alzheimera między ludźmi w wyniku procedur medycznych. Badania wykazały, że niektóre próbki ludzkiego hormonu wzrostu (c-hGH), stosowanego w leczeniu, zawierały nagromadzenie białek amyloidowych, które są związane z rozwojem tej choroby. Eksperymenty na myszach, którym podano skażony hormon wzrostu, wykazały objawy choroby Alzheimera, co sugeruje, że transmisja choroby może mieć miejsce również między ludźmi.

FAQ

Czym jest choroba Alzheimera?
Choroba Alzheimera to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do zaburzeń pamięci, myślenia i zachowania.

Co to są białka amyloidowe?
Białka amyloidowe to białka, które mogą się nieprawidłowo składać i tworzyć złogi w mózgu, co jest jednym z charakterystycznych znaków choroby Alzheimera.

Czy transmisja choroby Alzheimera między ludźmi jest powszechna?
Do tej pory uważano, że choroba Alzheimera nie jest przenoszona między ludźmi. Odkrycie to wskazuje jednak na potencjalną możliwość transmisji w specyficznych warunkach medycznych.

Wyjaśnienia użytych terminów

Neurodegeneracja – proces uszkodzenia lub śmierci komórek nerwowych, co prowadzi do pogorszenia funkcji neurologicznych.

Hormon wzrostu (c-hGH) – hormon peptydowy, który stymuluje wzrost, reprodukcję komórek i regenerację w ludziach i innych zwierzętach.

Amyloidoza – stan charakteryzujący się odkładaniem białek amyloidowych w różnych tkankach i organach ciała.

Comment here