Bez kategorii

Jak starożytne plemiona stepowe wpłynęły na zwiększone ryzyko stwardnienia rozsianego w północnej Europie

Starożytne plemiona stepowe, które migrowały do północnej Europy, mogły przyczynić się do zwiększenia ryzyka wystąpienia stwardnienia rozsianego (SM) wśród dzisiejszych mieszkańców regionu. Badacze zbadali DNA około 1600 starożytnych Eurazjatów, mapując znaczące zmiany w populacji północnej Europy.

Pierwszymi byli rolnicy z Bliskiego Wschodu, którzy zaczęli zastępować zbieraczy i myśliwych. Następnie, prawie 5000 lat temu, zaczęli napływać ludzie z kultury jamnej, przemieszczając się na koniach i wozach, prowadząc ze sobą stada bydła i owiec.

Badania sugerują, że migracje te mogły wpłynąć na genetyczną podatność na SM w północnej Europie. SM jest chorobą autoimmunologiczną, która atakuje osłonki mielinowe neuronów, prowadząc do różnych problemów neurologicznych.

Chociaż przyczyny SM nie są do końca zrozumiane, wiadomo, że genetyka odgrywa kluczową rolę. Badania wskazują, że migracje starożytnych plemion stepowych mogły wpłynąć na genetyczny krajobraz północnej Europy, zwiększając podatność na SM.

FAQ

1. Kim byli ludzie z kultury jamnej?
Ludzie z kultury jamnej byli starożytnym plemieniem stepowym, które około 5000 lat temu zaczęło migrować do północnej Europy.

2. Co to jest stwardnienie rozsiane?
Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba autoimmunologiczna, która atakuje osłonki mielinowe neuronów, prowadząc do różnych problemów neurologicznych.

3. Jak migracje mogły wpłynąć na ryzyko SM?
Migracje mogły wpłynąć na genetyczny krajobraz północnej Europy, wprowadzając geny, które zwiększają podatność na SM.

Wyjaśnienie terminów

Stwardnienie rozsiane (SM) – choroba autoimmunologiczna, która atakuje osłonki mielinowe neuronów, prowadząc do różnych problemów neurologicznych.

Kultura jamna – starożytne plemię stepowe, które około 5000 lat temu zaczęło migrować do północnej Europy.

Genetyczny krajobraz – różnorodność genetyczna w określonej populacji lub regionie.

Comment here