Bez kategorii

Jak Zwierzęta Domowe Mogą Pomóc W Zwalczaniu Zaburzeń Kognitywnych u Starszych Osób

Zwierzęta domowe mogą odgrywać kluczową rolę w zwalczaniu spadku funkcji poznawczych u osób starszych, zwłaszcza tych, które żyją samotnie. Nowe badania sugerują, że posiadanie zwierzęcia domowego może znacznie zredukować tempo spadku zdolności werbalnych, takich jak pamięć i płynność mowy.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Sun Yat-sen w Guangzhou, w Chinach, obejmowało prawie 8,000 osób w wieku 50 lat i starszych, które na początku badania miały normalne funkcje poznawcze. Wyniki, opublikowane w JAMA Network Open, wskazują, że posiadanie zwierzęcia domowego „całkowicie zniwelowało związki między samotnym życiem a spadkiem stopy w pamięci werbalnej, płynności werbalnej i złożonej kognicji werbalnej”.

Warto jednak zauważyć, że badanie skupiało się wyłącznie na funkcji kognitywnej werbalnej, nie uwzględniając innych aspektów funkcji poznawczych, takich jak pamięć epizodyczna, funkcje wykonawcze, uwaga, rozumowanie, prędkość i dokładność przetwarzania.

Dodatkowe badania przeprowadzone przez University of Michigan Medical Center i University of Florida sugerują, że posiadanie zwierzęcia domowego, takiego jak pies lub kot, przez pięć lat lub dłużej, może być związane ze spowolnieniem spadku funkcji poznawczych u osób starszych.

FAQ

Czym jest funkcja kognitywna?
Funkcja kognitywna to zdolność mózgu do przetwarzania informacji. Obejmuje takie aspekty jak pamięć, uwaga, rozumowanie, zdolność do rozwiązywania problemów, zdolność do planowania i organizacji, a także zdolność do przetwarzania i zrozumienia informacji językowych.

Czym jest pamięć epizodyczna?
Pamięć epizodyczna to rodzaj pamięci długotrwałej, która pozwala nam pamiętać specyficzne wydarzenia, sytuacje i doświadczenia.

Czym jest funkcja wykonawcza?
Funkcje wykonawcze to umiejętności umysłowe, które pomagają nam w planowaniu, organizacji, wielozadaniowości, pamięci i zarządzaniu czasem. Są one kluczowe dla naszej zdolności do radzenia sobie z codziennymi zadaniami.

Czym jest płynność werbalna?
Płynność werbalna to zdolność do szybkiego i efektywnego formułowania i wyrażania myśli za pomocą słów. Jest to kluczowy aspekt komunikacji i funkcji poznawczych.

Comment here