Bez kategorii

Dlaczego kobiety żyją dłużej? 5 powodów, dla których różnica w oczekiwanej długości życia między płciami rośnie

W ostatnich latach obserwujemy zjawisko, które zasługuje na uwagę: różnica w oczekiwanej długości życia między mężczyznami a kobietami rośnie na korzyść kobiet. W 2010 roku przewidywano, że kobiety będą żyły średnio o 4,8 roku dłużej niż mężczyźni. Do 2021 roku ta różnica wzrosła do 5,8 roku, co jest największą dysproporcją od 1996 roku1.

Przyczyny

  1. Zachowania zdrowotne i ryzyko urazów: Demografowie często przypisują tę różnicę różnicom w zachowaniach, takim jak palenie, picie alkoholu, ryzyko urazów i używanie narkotyków1.
  2. Choroby serca: W XX wieku główną przyczyną różnicy w oczekiwanej długości życia między kobietami a mężczyznami była choroba serca1.
  3. COVID-19 i przedawkowanie narkotyków: W ostatnich latach zauważono, że zwiększona liczba zgonów z powodu COVID-19 i rosnąca liczba przedawkowań narkotyków wśród mężczyzn przyczyniły się do zwiększenia tej różnicy1.
  4. Inne czynniki: Inne czynniki obejmują rosnące wskaźniki cukrzycy, samobójstw, zabójstw i chorób serca1.
  5. Pandemia COVID-19: Najbardziej znacząca zmiana w przewidywanej długości życia od urodzenia wystąpiła między 2019 a 2021 rokiem, czyli w okresie pandemii COVID-191.

FAQ

Dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni?

Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni z wielu powodów, zarówno biologicznych, jak i behawioralnych. Kobiety częściej odwiedzają lekarzy i są mniej skłonne do palenia i nadmiernego picia alkoholu. W ostatnich latach różnica w oczekiwanej długości życia między płciami zaczęła się zwiększać, a przyczyną tego trendu są między innymi zgony z powodu COVID-19 i nieumyślne przedawkowanie narkotyków12.

Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na oczekiwaną długość życia?

Tak, pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na oczekiwaną długość życia. W latach 2019-2021 zauważono, że śmierć z powodu COVID-19 była głównym czynnikiem obniżający średnią długość życia mężczyzn do 73,2 lat, w porównaniu do 79,1 lat u kobiet1.

Czy przedawkowanie narkotyków wpływa na oczekiwaną długość życia?

Tak, przedawkowanie narkotyków ma znaczący wpływ na oczekiwaną długość życia. W latach 2010-2019 największym czynnikiem przyczyniającym się do różnicy w oczekiwanej długości życia były nieumyślne urazy, w tym przedawkowanie narkotyków1.

Wyjaśnienie terminów

Oczekiwana długość życia: Jest to średnia liczba lat, które osoba może oczekiwać, że przeżyje, na podstawie bieżących wskaźników śmiertelności dla populacji.

Przedawkowanie narkotyków: Jest to spożycie ilości substancji psychoaktywnej przekraczającej bezpieczne dawki, co prowadzi do poważnych skutków zdrowotnych, w tym do śmierci.

Choroby serca: Jest to kategoria chorób, które wpływają na serce i układ krążenia. Mogą one obejmować chorobę wieńcową, zawał serca, niewydolność serca i inne stany.

Pandemia COVID-19: Jest to globalny wybuch choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19), która rozpoczęła się w 2019 roku. Choroba ta jest spowodowana nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Comment here