Bez kategorii

Kryzys zdrowia psychicznego wśród pracowników służby zdrowia, mówi CDC

Badacze z amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) alarmują o kryzysie zdrowia psychicznego wśród pracowników służby zdrowia na terenie kraju1. W oparciu o dane z ogólnokrajowych badań ankietowych z lat 2018-2022, nowe sprawozdanie agencji wykazało, że prawie połowa pracowników służby zdrowia zgłosiła wypalenie zawodowe w 2022 roku, wzrost z nieco ponad jednej trzeciej cztery lata wcześniej1. Raporty pracowników służby zdrowia o nękaniu w miejscu pracy wzrosły ponad dwukrotnie1.

Wzrost problemów zdrowia psychicznego

Badanie wykazało, że pracownicy służby zdrowia zgłaszali wzrost liczby dni ze złym stanem zdrowia psychicznego między 2018 a 2022 rokiem1. W ankiecie 44% pracowników służby zdrowia zgłosiło chęć poszukiwania nowej pracy, wzrost z 33% w 2018 roku1. Liczba pracowników służby zdrowia, którzy doświadczyli nękania – w tym groźby przemocą, zastraszanie i werbalne znęcanie się ze strony pacjentów i współpracowników – wzrosła z 6% do 13% w badanym okresie1.

Wpływ nękania na zdrowie psychiczne

Według raportu CDC, nękanie miało poważne skutki dla zdrowia psychicznego pracowników służby zdrowia1. Pracownicy, którzy zgłosili nękanie, mieli 5 razy większe prawdopodobieństwo zgłoszenia lęku w porównaniu z tymi, którzy nie byli nękani1. Ci, którzy doświadczyli nękania, mieli ponad trzy razy większe prawdopodobieństwo zgłoszenia depresji i prawie sześć razy większe prawdopodobieństwo zgłoszenia wypalenia zawodowego1.

Poprawa polityki i praktyk w miejscu pracy

Skutki nękania można jednak zapobiec poprzez wprowadzenie lepszych polityk i praktyk w miejscu pracy1. Badanie wykazało, że pracownicy służby zdrowia, którzy ufali swojemu zarządzaniu, mieli wystarczająco dużo czasu na wykonanie swojej pracy i otrzymywali wsparcie od przełożonych, rzadziej zgłaszali wypalenie zawodowe1. „Wzywamy pracodawców, aby wzięli sobie te informacje do serca i podjęli natychmiastowe działania prewencyjne”, powiedział Casey Chosewood, dyrektor Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Biurze ds. Całkowitego Zdrowia Pracownika1.

Włączanie pracowników w podejmowanie decyzji

Raport zaleca również, aby pracodawcy zachęcali do „uczestnictwa pracowników na różnych szczeblach” w podejmowaniu decyzji: pracownicy służby zdrowia, którzy pomagali w podejmowaniu decyzji, mieli o połowę mniejsze prawdopodobieństwo zgłaszania objawów depresji1. Chosewood zalecał, aby przełożeni wspierali swoich pracowników, monitorując potrzeby kadrowe i poważnie traktując zgłoszenia nękania1.

Comment here