Bez kategorii

Długotrwałe skutki Covid-19: Badanie wskazuje na powiązanie z zaburzeniami jelitowo-mózgowymi

Badanie dotyczące długotrwałych skutków Covid-19 sugeruje, że wirus może wywoływać skomplikowane reakcje biologiczne, które prowadzą od jelit do mózgu, powodując u niektórych osób utrzymujące się objawy neurologiczne23.

Wpływ Covid-19 na układ nerwowy

Covid-19 może wywoływać skomplikowane reakcje biologiczne, które prowadzą od jelit do mózgu, powodując u niektórych osób utrzymujące się objawy neurologiczne. Teoria „wiralnej trwałości” sugeruje, że niektóre osoby nigdy nie eliminują całkowicie infekcji, a rezerwuary wirusów utrzymują się w organizmie, możliwie wywołując objawy długotrwałego Covid-194.

Wirusowe rezerwuary jako przyczyna długotrwałych skutków Covid-19

Wirusowe rezerwuary są jednym z głównych podejrzanych w badaniach nad długotrwałym Covid-19. Ta teoria sugeruje, że niektóre osoby nigdy nie eliminują całkowicie infekcji, a rezerwuary wirusów utrzymują się w organizmie, możliwie wywołując objawy długotrwałego Covid-19. Pacjenci z utrzymującymi się objawami mają ślady wirusa w swoim stolcu wiele miesięcy po zakażeniu, podczas gdy próbki tkanek z jelit również wykazały dowody na trwałość wirusa4.

Potencjalne leczenie długotrwałych skutków Covid-19

Prozac został zidentyfikowany jako potencjalny lek do przyszłych badań nad leczeniem długotrwałych skutków Covid-19. Badania wskazują, że Covid-19 może wywoływać skomplikowane reakcje biologiczne, które prowadzą od jelit do mózgu, powodując u niektórych osób utrzymujące się objawy neurologiczne1. W związku z tym, leki takie jak Prozac, które wpływają na układ nerwowy, mogą okazać się skuteczne w leczeniu tych objawów.

Comment here