Bez kategorii

Nowatorskie badania mogą dać nadzieję na lepsze zrozumienie i zapobieganie chorobie Alzheimera

Nowatorskie badania nad chorobą Alzheimera dają nadzieję na lepsze zrozumienie i zapobieganie tej chorobie. W ostatnich latach naukowcy poczynili znaczące postępy w badaniach nad Alzheimera, co może prowadzić do opracowania skutecznych terapii23.

Postęp w badaniach nad Alzheimera

Naukowcy odkryli, że lecanemab, lek będący przeciwciałem monoklonalnym, może spowolnić postęp choroby Alzheimera poprzez wiązanie się z białkiem amyloid-beta i usuwanie go z organizmu3. Wyniki badań klinicznych wykazały, że lecanemab spowolnił tempo spadku funkcji poznawczych o około 25-35% w porównaniu z placebo w ciągu 18 miesięcy3. Chociaż lecanemab nie jest lekiem całkowicie eliminującym chorobę Alzheimera, może pomóc pacjentom zachować pamięć i funkcje poznawcze na dłużej2.

Różnice w występowaniu choroby Alzheimera

Badania wykazały, że nowe leki na Alzheimera, takie jak lecanemab i donanemab, mogą być bardziej korzystne dla białych niż dla Afroamerykanów, których choroba może być wywołana przez inne czynniki4. Starsi Afroamerykanie mają dwa razy większe ryzyko wystąpienia demencji niż biali, jednak byli oni wykluczani z badań klinicznych tych leków w wyższym stopniu4. Potencjalni czarnoskórzy ochotnicy z wczesnymi objawami choroby nie mieli wystarczającej ilości amyloidu w mózgu, aby zakwalifikować się do badań4.

Potrzeba dalszych badań

Aby leczenie Alzheimera było skuteczne dla wszystkich dotkniętych chorobą, konieczne jest uwzględnienie większej różnorodności uczestników badań klinicznych, nie tylko pod względem rasy i pochodzenia etnicznego, ale także stanu zdrowia i współistnienia innych chorób2. Naukowcy muszą lepiej zrozumieć, jakie inne czynniki wpływają na rozwój choroby Alzheimera u osób czarnoskórych, aby opracować skuteczne terapie dla tej grupy ryzyka4.

Comment here