Bez kategorii

Bieganie czy antydepresanty? Bieganie równie skuteczne w leczeniu depresji

Bieganie jest równie skuteczne jak leki w walce z depresją, według przełomowego badania przeprowadzonego przez naukowców z Vrije University w Amsterdamie1. Badanie wykazało, że zarówno ćwiczenia fizyczne, jak i antydepresanty wpłynęły na poprawę stanu zdrowia psychicznego pacjentów z depresją i lękiem po 16 tygodniach, niezależnie od tego, czy uczestniczyli w bieganiu, czy przyjmowali leki (44%)1.

Porównanie wpływu ćwiczeń i antydepresantów na zdrowie

Badanie obejmowało 141 uczestników, którzy mieli do wyboru przyjmowanie antydepresantów SSRI lub uczestniczenie w grupowych biegach przez 16 tygodni1. Zdecydowana większość uczestników wybrała ćwiczenia fizyczne, które nie tylko poprawiły ich zdrowie psychiczne, ale także wpłynęły pozytywnie na ich wagę, obwód talii, ciśnienie krwi i funkcjonowanie serca1. W przeciwnym razie, osoby przyjmujące antydepresanty zwykle doświadczały spadku sprawności fizycznej1.

Wsparcie i motywacja w terapii opartej na ćwiczeniach

Eksperci podkreślają, że zalecanie pacjentom biegania nie wystarczy1. Więcej biegaczy zrezygnowało z badania, zaledwie 52% uczestników wytrwało w reżimie, w porównaniu z 78% osób przyjmujących leki1. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru i zachęty podczas promowania aktywności fizycznej jako formy leczenia1.

Potencjalne korzyści z ćwiczeń fizycznych

Profesor Brenda Penninx z Vrije University podkreśla, że obie interwencje pomogły w walce z depresją w podobnym stopniu1. Antydepresanty miały jednak gorszy wpływ na masę ciała, zmienność tętna i ciśnienie krwi, podczas gdy terapia bieganiem prowadziła do poprawy ogólnej sprawności fizycznej i tętna1. Naukowcy zwracają uwagę, że choć wielu pacjentów lubi pomysł ćwiczeń, utrzymanie regularnej aktywności może być trudne1. Mimo oczywistych korzyści, więcej uczestników przestrzegało przyjmowania leków niż utrzymania dwukrotnego tygodniowego planu ćwiczeń1.

Wnioski z badania sugerują, że terapia oparta na ćwiczeniach fizycznych powinna być traktowana poważniej jako potencjalna alternatywa dla niektórych pacjentów1. Ważne jest również uwzględnienie możliwych skutków ubocznych leczenia oraz rozważenie stopniowego zmniejszania dawki i odstawienia antydepresantów, gdy jest to właściwe1.

Comment here