Bez kategorii

Leki na odchudzanie GLP-1 mogą prowadzić do poważnych objawów ze strony przewodu pokarmowego

Leki z grupy GLP-1, takie jak Ozempic i Wegovy, są związane z częstymi działaniami niepożądanymi ze strony przewodu pokarmowego1. Nowe badania wskazują, że pacjenci stosujący te leki mogą być narażeni na większe ryzyko poważniejszych problemów z przewodem pokarmowym1. Lekarze podkreślają, że ważne jest, aby pacjenci nadal zgłaszali im działania niepożądane1.

W rzadkich przypadkach zgłaszano również poważniejsze problemy, takie jak niedrożność jelit1. Nowe badania wykazały, że pacjenci przyjmujący leki GLP-1 mieli wyższą częstość występowania zapalenia trzustki, niedrożności jelit i gastroparesy w porównaniu z pacjentami przyjmującymi lek na odchudzanie niebędący GLP-11.

Leki GLP-1, takie jak semaglutid (Ozempic, Wegovy), liraglutid (Saxenda) i tirzepatid (Mounjaro), są często przepisywane „off-label” w leczeniu otyłości, mimo że nie są one wyraźnie zatwierdzone przez Food and Drug Administration do leczenia tego schorzenia1. Ponieważ osoby z cukrzycą mają z natury wyższe ryzyko problemów z przewodem pokarmowym, badacze chcieli sprawdzić, czy te problemy występują również u pacjentów z otyłością1.

Badanie obejmowało 613 pacjentów, którym przepisano semaglutid, oraz 4144 pacjentów, którym przepisano liraglutid1. Wyniki dla pacjentów przyjmujących leki GLP-1 porównano z grupą pacjentów przyjmujących bupropion-naltrekson (Contrave), lek na otyłość niebędący GLP-11. Stwierdzono, że pacjenci przyjmujący leki GLP-1 byli znacznie bardziej narażeni na zapalenie trzustki, niedrożność jelit i gastroparesę1.

Chociaż działania niepożądane są rzadkie, eksperci zalecają, aby pacjenci przyjmujący leki GLP-1 regularnie konsultowali się z lekarzami i zgłaszali wszelkie działania niepożądane1. W międzyczasie badacze mają nadzieję, że agencje regulacyjne i producenci leków rozważą aktualizację ostrzeżeń na etykietach swoich produktów, które obecnie nie uwzględniają ryzyka wystąpienia gastroparesy1.

Comment here