Bez kategorii

Nowatorski test krwi wykrywający biomarker „rakowy”

Wczesne wykrywanie raka jest kluczowe dla skutecznego leczenia i poprawy wyników terapii. Naukowcy z Mass General Brigham, Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering na Uniwersytecie Harvarda oraz Dana-Farber Cancer Institute opracowali nowy, niskokosztowy i ultraczuły test krwi, który może wykryć niewielkie ilości biomarkera raka1. Test może być przeprowadzony za pomocą zaledwie pół kropli krwi (25 mikrolitrów) i wykazuje obiecujące wyniki w zakresie wczesnego wykrywania raka oraz monitorowania choroby1.

Technologia wykrywania pojedynczych cząsteczek

Nowa metoda opiera się na technologii wykrywania pojedynczych cząsteczek, zwanej SIMOA, opracowanej przez laboratorium Walta1. Test ma na celu wykrycie białka open reading frame 1 (ORF1p), które jest elementem transpozycyjnym występującym w wielu rodzajach raka, ale nie w odpowiadających im zdrowych tkankach1. Wykrycie tego białka może wskazywać na wysokie ryzyko śmiertelności związanej z rakiem1.

Współpraca z różnymi instytucjami

Badacze współpracowali z naukowcami z różnych instytucji, takich jak Mass General Brigham, Dana-Farber, Beth Israel Deaconess, MIT, Rockefeller University, University of Pennsylvania, University of Washington (Seattle), Johns Hopkins, Groningen (Netherlands) oraz Canon Medical1. Przeprowadzili testy na próbkach krwi pacjentów z różnymi rodzajami raka, w tym rakiem jajnika i jelita grubego1.

Wyniki badań

Ultrasensytywne narzędzie diagnostyczne pozwoliło na ilościowe określenie poziomu ORF1p w próbkach krwi pacjentów z rakiem, ale tylko w bardzo rzadkich przypadkach u „zdrowych” pacjentów, co potwierdza specyficzność testu dla wykrywania raka1. Badania na próbkach tkanek (około 200 próbek raka jelita grubego i 75 biopsji przełyku) uzyskanych od pacjentów na różnych etapach choroby wykazały, że ekspresja białka ORF1p występuje powszechnie w przypadku karcinomów i wysokorakowych zmian prekursorowych1.

Ograniczenia i dalsze badania

Ograniczeniem badania jest brak informacji na temat lokalizacji nowotworów w organizmie1. Ponadto, ultraczuły test nie pozwala na zidentyfikowanie wszystkich rodzajów raka i ich podtypów1. Naukowcy przewidują, że narzędzie to może być stosowane jako uzupełnienie innych testów w celu poprawy ogólnych metod wczesnego wykrywania raka oraz umożliwienia lekarzom monitorowania reakcji pacjentów na terapię przeciwnowotworową w czasie rzeczywistym i wprowadzania ewentualnych korekt1.

Obecnie badacze z dziedziny patologii współpracują z klinicystami, aby zbadać dokładność testu w większych grupach próbnych i różnych populacjach pacjentów, aby zrozumieć, czy ocena biomarkera ORF1p będzie przydatna w opiece nad pacjentami1. Pracują również nad określeniem, czy biomarker może być używany do stratyfikacji ryzyka raka u pacjentów1.

Comment here