Bez kategorii

Twoje geny mogą wpływać na Twoją dietę

Nowe badanie rzuca światło na potencjalne genetyczne podstawy przestrzegania ścisłej diety wegetariańskiej. Analizując dane genetyczne ponad 5000 ścisłych wegetarian i 329 455 osób kontrolnych, naukowcy zidentyfikowali geny istotnie związane z wegetarianizmem, głównie wpływające na metabolizm lipidów i funkcjonowanie mózgu1. Przełomowe badanie, które przedstawia genetykę jako możliwy czynnik wpływający na preferencje żywieniowe poza względami moralnymi i religijnymi, otwiera drogę do bardziej złożonego zrozumienia diety i genetyki. Uzyskane informacje zachęcają do dalszych badań mających na celu wyjaśnienie różnic fizjologicznych między wegetarianami a nie-wegetarianami, co może prowadzić do opracowania spersonalizowanych zaleceń żywieniowych i ulepszonych zamienników mięsa.

Geny związane z wegetarianizmem

Badanie zidentyfikowało trzy geny, które są istotnie związane z wegetarianizmem oraz kolejne 31 genów, które są potencjalnie związane1. Wiele z tych genów, w tym dwa z trzech głównych (NPC1 i RMC1), jest zaangażowanych w metabolizm lipidów (tłuszczów) i/lub funkcjonowanie mózgu1. Naukowcy porównali dane genetyczne z UK Biobank, obejmujące 5324 ścisłych wegetarian (nie spożywających ryb, drobiu ani czerwonego mięsa) oraz 329 455 osób kontrolnych1. Wszyscy uczestnicy badania byli białymi Kaukazyjczykami, aby uzyskać jednorodną próbkę i uniknąć zakłóceń wynikających z różnic etnicznych1.

Wpływ genów na przestrzeganie diety wegetariańskiej

Jednym z obszarów, w których produkty roślinne różnią się od mięsa, są złożone lipidy1. Istnieje przypuszczenie, że może istnieć składnik lipidowy obecny w mięsie, którego niektórzy ludzie potrzebują, a osoby, których genetyka sprzyja wegetarianizmowi, mogą być w stanie syntetyzować te składniki endogennie1. Jednak na razie jest to jedynie spekulacja i konieczne są dalsze badania, aby zrozumieć fizjologię wegetarianizmu1.

Implikacje przyszłościowe

Chociaż badanie dostarcza pionierskiego wglądu w genetykę nawyków żywieniowych, dalsze badania są niezbędne, aby zrozumieć fizjologiczne niuanse między wegetarianami a nie-wegetarianami, które mogą kształtować przyszłe wytyczne żywieniowe i ulepszać produkcję zamienników mięsa1. Naukowcy mają nadzieję, że przyszłe badania pozwolą na lepsze zrozumienie różnic fizjologicznych między wegetarianami a nie-wegetarianami, co umożliwi opracowanie spersonalizowanych zaleceń żywieniowych i produkcję lepszych zamienników mięsa1.

Comment here