Bez kategorii

Krzemica: młodzi pracownicy zagrożeni nieuleczalną chorobą płuc

Niedawno pojawił się kryzys zdrowotny, w wyniku którego młodzi latynoscy robotnicy fizyczni zapadli na ciężką i nieuleczalną chorobę płuc zwaną krzemicą, wynikającą z pracy przy cięciu blatów w kalifornijskim regionie Pacoima. Pracownicy ci są narażeni na niebezpieczne poziomy pyłu krzemionkowego podczas cięcia i szlifowania kamieni, co naraża ich na ryzyko rozwoju tej choroby zagrażającej życiu. Niepokojące jest to, że krzemica, tradycyjnie kojarzona ze starszymi pracownikami, obecnie dotyka młodsze osoby w wieku 20, 30 i 40 lat, a niektórzy zapadają na tę chorobę po 30. roku życia i otrzymują śmiertelną diagnozę. Tendencja ta jest głęboko niepokojąca i podkreśla pilność zajęcia się tym problemem.

Jeden z pracowników, Segura Meza, wyraził swoje obawy i obawy związane z krzemicą, stwierdzając: „Nie ma lekarstwa na tę chorobę. Jedyne, co mogą zrobić, to przeszczep płuc”. Podzielił się także obawą, że w miarę jak coraz więcej pracowników zachoruje, może zabraknąć wystarczającej liczby płuc do przeszczepienia, podkreślając powagę wpływu choroby na dotknięte nią osoby w branży.

Badanie przeprowadzone przez lekarzy z UCLA dodatkowo podkreśliło potrzebę natychmiastowego działania w celu ochrony tych pracowników i zapobiegania rozprzestrzenianiu się krzemicy. Sytuacja wymaga większej świadomości, lepszych środków bezpieczeństwa i bardziej rygorystycznych przepisów, aby zapewnić dobre samopoczucie osób pracujących w branży blatów kuchennych.

Comment here