Bez kategorii

WHO: Problem z wysokim ciśnieniem krwi dotyka coraz więcej osób na całym świecie

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wysokie ciśnienie krwi, znane również jako nadciśnienie tętnicze, stanowi coraz większy problem zdrowotny na całym świecie. W ostatnim raporcie WHO podkreślono, że liczba osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze wzrosła o ponad 50% w ciągu ostatnich 30 lat. Wysokie ciśnienie krwi jest jednym z głównych czynników ryzyka związanych z chorobami serca, udarem mózgu i niewydolnością nerek.

Eksperci z WHO zwracają uwagę na konieczność podjęcia działań mających na celu zmniejszenie liczby osób dotkniętych tym schorzeniem. Wśród zalecanych działań znajduje się promowanie zdrowego stylu życia, w tym regularnej aktywności fizycznej, zdrowej diety oraz ograniczenia spożycia soli i alkoholu. Ponadto eksperci z WHO podkreślają, że istotne jest również monitorowanie ciśnienia krwi przez osoby dotknięte nadciśnieniem oraz stosowanie odpowiednich leków przeciwnadciśnieniowych w celu utrzymania ciśnienia krwi na odpowiednim poziomie.

W raporcie WHO zwrócono również uwagę na nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej na świecie, co może wpływać na różnice w występowaniu nadciśnienia tętniczego w poszczególnych krajach. Dlatego ważne jest, aby rządy i organizacje zdrowotne podejmowały działania mające na celu poprawę dostępu do opieki zdrowotnej oraz edukacji zdrowotnej dla wszystkich obywateli.

Comment here