Bez kategorii

Zmiana klimatu utrudnia walkę z AIDS, gruźlicą i malarią

Zmiana klimatu i konflikty zbrojne utrudniają wysiłki na rzecz zwalczania trzech najbardziej śmiertelnych chorób zakaźnych na świecie, takich jak AIDS, gruźlica i malaria, ostrzega dyrektor Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria1. Międzynarodowe inicjatywy mające na celu zwalczanie tych chorób w dużej mierze odbiły się po tym, jak zostały poważnie dotknięte przez pandemię COVID-19, jak wynika z raportu Funduszu na 2023 rok, opublikowanego w poniedziałek1. Jednak rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatu i konfliktami oznaczają, że świat prawdopodobnie nie osiągnie celu zakończenia AIDS, gruźlicy i malarii do 2030 roku bez podjęcia „nadzwyczajnych kroków”, mówi Peter Sands, dyrektor wykonawczy Global Fund1.

Na przykład malaria rozprzestrzenia się na wyżynne obszary Afryki, które wcześniej były zbyt zimne dla komarów przenoszących pasożyty powodujące chorobę1. Mimo to, są również pozytywne aspekty. W 2022 roku 6,7 miliona osób zostało leczonych na gruźlicę w krajach, w których działa Global Fund1.

Wpływ zmian klimatu na choroby zakaźne

Zmiana klimatu wpływa na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, takich jak malaria, która dotyka teraz obszary, które wcześniej były zbyt zimne dla komarów przenoszących pasożyty1. Wzrost temperatury i zmiany w opadach atmosferycznych mogą prowadzić do zwiększenia liczby komarów i innych wektorów chorób, co z kolei prowadzi do większej liczby przypadków malarii i innych chorób przenoszonych przez wektory.

Wyzwania w walce z AIDS, gruźlicą i malarią

Oprócz zmian klimatu, konflikty zbrojne również utrudniają walkę z AIDS, gruźlicą i malarią1. Konflikty mogą prowadzić do przemieszczenia ludności, co z kolei prowadzi do większej liczby osób narażonych na te choroby. Ponadto, konflikty często powodują zniszczenie infrastruktury służby zdrowia, co utrudnia dostęp do leczenia i profilaktyki.

Potrzeba nadzwyczajnych kroków

Aby osiągnąć cel zakończenia AIDS, gruźlicy i malarii do 2030 roku, konieczne są „nadzwyczajne kroki”1. Te kroki mogą obejmować zwiększenie finansowania na rzecz badań i rozwoju nowych leków i szczepionek, a także inwestowanie w infrastrukturę służby zdrowia i edukację społeczeństwa na temat tych chorób. Ponadto, istotne jest zwiększenie współpracy międzynarodowej w celu zwalczania tych chorób na całym świecie.

Comment here