Bez kategorii

Czterokrotny wzrost zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w ciągu ostatnich 20 lat

W ciągu ostatnich 20 lat liczba zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w Stanach Zjednoczonych wzrosła czterokrotnie, co stanowi największy wskaźnik zgonów w tym kraju od ponad stu lat1. Eksperci z Florida Atlantic University przeanalizowali trendy dotyczące zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w USA i odkryli, że wskaźnik tych zgonów wzrósł 4,4 razy w latach 1999-20201. W 1999 roku odnotowano 6,9 zgonów z powodu przedawkowania na 100 000 zgonów, a w 2020 roku liczba ta wzrosła do 30 zgonów na 100 000, co stanowi więcej niż czterokrotny wzrost1.

Wzrost zgonów w różnych grupach społecznych i regionach

Biali Amerykanie, rdzenni mieszkańcy Alaski i rdzenni Amerykanie doświadczyli największego wzrostu zgonów z powodu przedawkowania w podziale na rasy1. Regiony dotknięte tym problemem w największym stopniu to obszary wiejskie i regiony środkowego zachodu1. W latach 1999-2004 Appalachia, zwłaszcza Wirginia Zachodnia, oraz południowy zachód USA odnotowały najwyższe wskaźniki zgonów z powodu opioidów1.

Fentanyl jako główna przyczyna zgonów z powodu przedawkowania

Fentanyl, syntetyczny opioid, jest obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu przedawkowania, zwłaszcza w swoich nielegalnych „ulicznych” formach1. Fentanyl jest ponad 50 razy silniejszy od heroiny i 100 razy silniejszy od morfiny1. W celu zmniejszenia ryzyka związanych z przedawkowaniem narkotyków, eksperci zalecają wprowadzenie skuteczniejszych strategii prewencji, leczenia i edukacji1.

Warto zauważyć, że problem przedawkowania narkotyków dotyczy również osób starszych. Badania przeprowadzone przez UCLA wykazały, że liczba zgonów z powodu przedawkowania wśród osób w wieku 65 lat i starszych wzrosła czterokrotnie w ciągu 20 lat2. W 2021 roku odnotowano 6 702 zgony z powodu przedawkowania w tej grupie wiekowej, co stanowi 12 zgonów na 100 000 osób2. Najwyższe wskaźniki zgonów występowały wśród czarnoskórych Amerykanów, wynosząc 30,9 na 100 000 osób2.

Comment here