Bez kategorii

Samotni ludzie postrzegają świat inaczej: nowe badania ujawniają unikalne procesy przetwarzania informacji

Niedawne badania opublikowane w czasopiśmie Psychological Science sugerują, że osoby samotne przetwarzają informacje o świecie w sposób znacznie różniący się od osób niesamotnych. W przeciwieństwie do tych ostatnich, które wykazują podobne wzorce przetwarzania informacji w mózgu, samotni ludzie zdają się interpretować świat w sposób wyjątkowy dla każdej osoby1. Badanie, prowadzone przez naukowców z USC Dornsife College of Letters, Arts, and Sciences, daje nowe spojrzenie na zrozumienie tego, jak samotność wpływa na funkcjonowanie mózgu i postrzeganie rzeczywistości.

Wyniki badania

Badanie wykazało, że osoby samotne przetwarzają świat w sposób idiosynkratyczny, co może przyczynić się do zmniejszonego poczucia bycia zrozumianym, które często towarzyszy samotności3. Uczestnicy badania wypełnili wcześniej ankietę dotyczącą swojego życia społecznego, a na podstawie wyników zostali podzieleni na grupy „samotnych” i „niesamotnych”3. Wyniki badań neuroobrazowych wykazały, że osoby niesamotne wykazywały bardzo podobne wzorce aktywności mózgowej, podczas gdy osoby samotne różniły się od siebie i od swoich niesamotnych rówieśników5.

Ograniczenia i dalsze badania

Zespół badawczy zwrócił uwagę na pewne ograniczenia swojego badania. Po pierwsze, badanie obejmowało tylko młodych dorosłych z jednego uniwersytetu, co ogranicza możliwość uogólnienia wyników na inne populacje5. Po drugie, samotność mierzono tylko w jednym punkcie czasowym, więc nie wiadomo, czy zmiany w przetwarzaniu informacji przez mózg są związane ze zmianami w odczuwaniu samotności5. Wreszcie, choć badanie dostarcza dowodów na istnienie podłoża neuronalnego samotności, nie jest jasne, czy te różnice w aktywności mózgowej są przyczyną, czy skutkiem samotności5.

W przyszłości badacze zamierzają zbadać osoby, które mają przyjaciół i są aktywne społecznie, ale nadal czują się samotne1. Ponadto, naukowcy chcą zbadać, w jakich konkretnych sytuacjach samotni ludzie przetwarzają informacje inaczej, na przykład czy wykazują idiosynkrazje podczas przetwarzania nieoczekiwanych zdarzeń czy niejednoznacznych kontekstów społecznych, w których różne rzeczy mogą być interpretowane na różne sposoby1.

Comment here